ท่านที่สนใจจะร่วมงานกับเรา ติดตามตำแหน่งงานได้ดังนี้

  • ผู้จัดการอาคาร
  • ผู้จัดการหมู่บ้าน
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ
  • ธุรการทั่วไป
  • บัญชี/การเงิน
  • ช่างประจำอาคาร
  • ช่างประจำหมู่บ้าน
  • วิศวกรอาคาร
  • วิศวกรซ่อมบำรุง
  • วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ส่งใบสมัคร กรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ >> หรือส่ง Resume มาที่

E-mail : tpmtanakorn@hotmail.com

Job Apply