Tanakorn Property Management

บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร

Tanakorn Property Management

บริหารจัดการอาคารชุด

Tanakorn Property Management

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร

วิสัยทัศน์

          เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทที่มีขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร การจัดการชุมชนให้น่าอยู่ มีความยุติธรรมและโปร่งใส พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจมืออาชีพ ที่มีความพร้อมและเปี่ยมด้วยศักยภาพ มีชื่อเสียงในด้านการ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนาน เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ TPM BY TANAKORN

ธุรกิจที่ให้บริการ

  • บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
  • บริหารจัดการอาคารชุด
  • จดทะเบียนอาคารชุด
  • จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร
  • ที่ปรึกษาโครงการอาคารชุด
  • ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรร
  • งานด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
  • ที่ปรึกษางานวิศวกรรมอาคาร